Chương trình công tác tháng 7 năm 2020

PHÒNG GD&ĐT YÊN DŨNG           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH LÃNG SƠN                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                    

Số…../ CT - THLS                     Lãng Sơn, ngày 03 tháng 7 năm 2020

 

Chương trình công tác tháng 7 năm 2020

 

- Căn cứ vào chương trình công tác tháng 7 năm 2020 của Phòng GD&ĐT Yên Dũng;

- Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của nhà trường,

Trường TH Lãng Sơn xây dựng Chương trình công tác tháng 7 năm 2020 cụ thể như sau:

I. Nhiệm vụ chung:

          Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ. Tiếp tục tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

          Thực hiện hoàn thành chương trình năm học 2019-2020; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn kuyện của học sinh và tổng kết năm học đúng thời gian quy định.

          II. Nhiệm vụ cụ thể:

          1. Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch dạy học các môn học theo đúng quy định, hoàn thành chương trình dạy học các môn học năm học 2019 - 2020 vào ngày 11/7/2020. Phối hợp với trường mầm non điều tra, rà soát số trẻ sinh năm 2014 chuẩn bị cho tuyển sinh lớp 1 năm học 2020-2021.

2. Tổ chức ôn tập cho học; tổ chức kiểm tra định kì cuối năm học cho học sinh đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế; đánh giá, nghiệm thu và bàn giao chất lượng học sinh theo đúng Thông tư 22/2016/TT-BGD&ĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ GD&ĐT. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học đối với học sinh lớp 5 xong trước ngày 11/7/2020, báo cáo kết quả về Phòng giáo dục ngày 13/7/2020.

Phấn đấu có 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học, 100% học sinh các khối lớp1,2,3,4 hoàn thành chương trình lớp học.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức phụ đạo, bồi dưỡng cho những học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học.

3. Hoàn thiện các loại hồ sơ học sinh, thông báo kết quả học tập và rèn luyện của học sinh về gia đình thông qua sổ liên lạc điện tử; phê duyệt kết quả học tập, rèn luyện của học sinh xong trước ngày 15/7/2020.

4. Thực hiện việc đánh giá, phân loại CBGV,NV; bình xét các danh hiệu thi đua đối với các cá nhân, tập thể và tổng kết năm học 2019-2020 đảm bảo công bằng khách quan và theo đúng hướng dẫn của Phòng GD&ĐT.

5. Tổ chức Tổng kết năm học, Lễ Tổng kết trao thưởng học sinh và lễ ra trường cho học sinh lớp 5 năm học 2019-2020 đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm và theo đúng hướng dẫn của Phòng GD&ĐT.

( Thời gian cụ thể nhà trường sẽ thông báo sau )

6. Tổ chức họp phụ huynh học sinh toàn trường vào sáng ngày 12/7/2020.

7. Các tổ chuyên môn, Tổng phụ trách đội xây dựng báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 xong trước ngày 10/7/2020. ( Theo mẫu báo cáo năm học 2018-2019, bổ sung thêm nội dung: Thực hiện đổi mới chương trình GDPT 2018 )

8. Bổ sung, cập nhật đầy đủ hồ sơ, dữ liệu trên phần mềm kiểm định chất lượng của đơn vị, hoàn thành nhiệm vụ tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT.

Rà soát, bổ sung đưa lên trang Website của trường đầy đủ và kịp thời các hoạt động của nhà trường trong năm học 2019-2020. Cập nhật kết quả tổng hợp cuối năm học 2019-2020 trên phần mềm CSDL quốc gia.

9. Tổng phụ trách đội phối hợp với BCH Đoàn xã xây dựng kế hoạch tổ chức bàn giao học sinh về tham gia các hoạt động hè tại địa phương.

10. Tổ chức cho CBGV, NV nghỉ phép theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Trong thời gian CBGV, NV nghỉ phép, nhà trường bố trí cán bộ quản lý, nhân viên trực cơ quan, duy trì các hoạt động hành chính của nhà trường đảm bảo yêu cầu thường xuyên, an toàn tuyệt đối.

11. Tổ chức kiểm kê cơ sở vật chất, tài sản, thiết bị, phương tiện…của nhà trường ( Gồm toàn bộ các phòng học, phòng chức năng, khu hiệu bộ…) có kế hoạch đảm bảo không bị mối mọt, ẩm mốc, mất mát…trong thời gian nghỉ hè và lưu giữ đầy đủ hồ sơ theo quy định. Tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương kiểm kê, đánh giá thực trạng CSVC, xây dựng kế hoạch sửa chữa, xây mới cơ sở vật chất cho nhà trường nhằm phục vụ tốt nhu cầu năm học 2020 – 2021.

12. Bộ phận kế toán, thủ quỹ chuẩn bị đầy đủ kinh phí cho tổng kết trao thưởng CBGV, học sinh và thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản chi trong năm học 2019-2020, không để nợ đọng các tổ chức, cá nhân. Giáo viên chủ nhiệm thu, nộp đầy đủ các loại tiền theo quy định về nhà trường. Hoàn thiện và nộp đầy đủ các loại hồ sơ, chứng từ tài chính theo yêu cầu về bộ phận thủ quỹ, kế toán của trường xong trước ngày 15/7/2020.

13. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thống kê đảm bảo yêu cầu chính xác về thông tin, đủ về nội dung, kịp thời gian theo quy định.

14. Công tác kiểm tra: Kiểm tra toàn bộ hồ sơ học sinh; hồ sơ giáo viên. Thực hiện việc lưu giữ hồ sơ đầy đủ theo quy định.

15. CBGV thực hiện việc trả đồ dùng, trang thiết bị dạy học; các loại sách mượn và sách, truyện trong tủ sách thân thiện tại lớp học về cho thư viện và phòng đồ dùng dạy học của nhà trường xong trước ngày 15/7/2020; yêu cầu cán bộ phụ trách các phòng chức năng trên thực hiện các thủ tục tiếp nhận, lưu hồ sơ theo đúng quy định.       

Trên đây là chương trình công tác tháng 7/2020, nhà trường yêu cầu CBGV,NV thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả tốt.

Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

- Lưu VT;                                                                                        ( Đã ký )

Bản điện tử:

- CBGV,NV.

 

                                                                               

                                                                                                      Giáp Văn Chúc

 

                                                               

 

Bài viết liên quan

 

 

 

Trường Tiểu học Lãng Sơn 

Địa chỉ: Thôn Tân Mĩ , Xã Lãng Sơn

Điện thoại: 0978342135

Email: c1langsonyd.bacgiang@moet.edu.vn

 

 

 

Hỗ trợ & phát triển bởi EduPortal

Ghi rõ nguồn EduPortal khi trích thông tin từ website này